Tongue Twister from Jose Yparaguirre

Got this from my college classmate – Jose Yparaguirre. I am posting this because most of the time having “nosebleed” moments refer to situation when we have a difficult time with a foreign language. ┬áCheck out how well you can translate the paragraphs below:

“Ang kinabuhi nato sama sa usa ka basurahan. Sulod niini ang mga nagtapun-og ug gilangaw natong mga kagahapon. Adunay mga gum-os nga gugma, lata ug gi-ulod nga mga pagmahay, mga silopin sa kasilag ug mga botelya sa kasaypanan. Kun kini dili nimo ilaba, mamahimo kining BARA sa imong mga PANGANDOY.

Mao, balik-lantaw sa nangagi aron matugkad ang kinauyukan ug lintunganay niining tanan sa kasamtangang panahon aron ugma damlag makab-ot ang gihanduraw ning atong tanlag.

Higala, kinsay nag-ingon nga english lang ang maka -nosebleed”?

Good day!

Bookmark and Share
Affordable Seo PackagesSeo BlogEdu Backlinks
%d bloggers like this: